REGLAMENT DE LA CURSA VALLALTA TRAIL.

 • El  fet de participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament, quedant els imprevistos a criteri de l’organització.
 • Tots els corredors tenen l’obligació de tenir l’estat físic i els coneixements teòrics i pràctics necessaris per la participació a la cursa, així com disposar del material i vestimenta adequat a l’època de l’any i el terreny.
 • Hi haurà servei de guarda-roba i dutxes al pavelló municipal de Sant Cebrià de Vallalta.
 • El recorregut està degudament senyalitzat amb cintes situades en els arbres, guix al terra i/o cartells indicatius tal com de direcció, camí tallat o informatius del recorregut. En la cursa llarga de 18Km hi haurà 4 punts d’avituallament comptant amb el punt meta i en la distancia de 10Km hi haurà 2 punts d’avituallament comptant amb el punt meta. Els avituallaments seran de sòlids/líquids. Queda a disposició de l’organització afegir un avituallament liquid de més en funcio de la calor que fagi el dia de la cursa.
 • L’organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’organització.
 • L’organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es puguin derivar per la participació a la cursa.
 • Els corredors es regiran per uns valors per tal de què sigui una cursa exemplar.
  RESPECTE per a les persones, els altres corredors, membres de l’organització, públic i gent de les poblacions locals.
  SOLIDARITAT, s’ajudarà a totes les persones que tinguin alguna dificultat o es trobin en perill.
  ECO-RESPONSABILITAT, la cursa es realitzarà dins del Parc Natural del Montnegre i El Corredor i en molts casos per camins particulars.. Per tal de tenir el mínim impacte amb el medi, es seguirà estrictament el recorregut marcat per l’organització. Es recolliran les escombraries per tal de deixar el recorregut net i es respectarà la flora i fauna de la zona.
 • En cas d’abandonar la cursa a mig recorregut, serà obligatori comunicar-ho a l’organització. Hi haurà punts de control o avituallaments on es podrà abandonar.
 • Els límits horaris o temps màxims per les diferents proves són:
  Cursa/Marxa 10km: 3 Hores (De 8:45 a 11:45)
  Cursa 18km : 5 Hores (De 8:30 a 13:30)
 • Els horaris es podran modificar per l’organització. Si algun corredor decideix continuar el recorregut un cop hagi sobrepassat el límit horari, ho farà sota la seva responsabilitat, entregant abans el dorsal a l’organització
 • El horari de sortida de la cursa llarga serà a les 8:30.  La sortida de la categoria masculí es farà simultàniament amb la de la categoria femení
  L’edat mínima de participació a la cursa llarga és de 14 anys (caldrà que aportin l’autorització paterna/tutor el dia de la cursa).
 • El horari de sortida de la curta serà a les 8:45.  La sortida de la categoria masculí es farà simultàniament amb la de la categoria femení.
  No hi ha edat mínima de participació a la cursa curta. (Els menors d’edat caldrà que aportin l’autorització paterna/tutor el dia de la cursa).
 • L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Igualment l’organització pot suspendre la cursa en cas de condicions meteorològiques molt desfavorables
  .
 • El dorsal serà personalitzat i intransferible.
  S’haurà de dur en un lloc ben visible (pit, ventre, part de davant del camal superior).
  En cap cas s’haurà de portar tapat.
  La cursa estarà controlada mitjançant un xip. Per a registrar els punts de pas, els temps i que tots els participants hagin completat la cursa.
  L’organització col·locarà punts de control en els avituallaments.

CATEGORIES I PREMIS:

 • Categoria Absoluta Femenina (dels 14 anys en endavant). Trofeus a les tres primeres classificades.
  Categoria Absoluta Masculina (dels 14 anys en endavant). Trofeus als tres primers classificats.
 • Categoria Veteranes Femenina (dels 40 anys en endavant). Trofeus a les tres primeres classificades.
  Categoria Veterans Masculina (dels 40 anys en endavant). Trofeus als tres primers classificats.
 • Últim Finisher Cursa/Marxa Curta.  Trofeu a l’esforç.
  Últim Finisher Cursa Llarga. Trofeu a l’esforç.
 • Els premis de les diferents proves seran entregats a les 12:00

MOTIUS DESQUALIFICACIÓ:

 • Finalitzar la prova més tard del horari límit. Cursa 10km: 3 Hores (De 8:45 a 11:45) -Cursa 18km : 5 Hores (De 8:30 a 13:30)
 • Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris.
 • No portar el dorsal de forma visible o manipulat.
 • Fer servir ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).
 • Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyia (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).
 • Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).
 • Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització, voluntaris o participants de la cursa.

L’ organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la ruta i la ubicació dels llocs de socors i avituallaments, modificar límits horaris i fins hi tot aturar l’esdeveniment el temps necessari sense previ avís. Si el clima és molt desfavorable, l’inici podrà ser posposat unes hores.

INSCRIPCIONS:

 • La inscripció es realitza a través de la web de la cursa https://www.vallaltatrail.com/inscripcions.
  La inscripció te un cost de 18€ per la cursa llarga i 13€ per la cursa curta.
 • A partir de les 12:00 del divendres 1 de Juny hi haurà un increment de 3€ de suplement per fora de termini. (21€ per la cursa llarga i 16€ per la cursa curta)
 • En cas d’inscriure’s el mateix dia de la cursa, hi haurà un sobre cost de 5€ (23€ per la cursa llarga i 18€ per la cursa curta) Només serà possible si la inscripció està oberta, Tampoc es garantit el tallatge de la samarreta.
 • Inclou samarreta tècnica Mizuno, bossa del corredor, sorteig d’obsequis dels sponsors, cronometratge amb Xip en el dorsal, assegurança medica, trofeus els guanyadors, avituallaments i entrepà a l’arribada.
 • A partir del dilluns dia 28 de Maig en cas de no participar a la cursa, NO es tornaran els diners. Si es podrà optar per fer un canvi de nom al dorsal o per la bossa del corredor amb el justificant de pagament. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor significa la renúncia als mateixos.
 • La inscripció es tancarà quan ho decideixi l’organització.
 • El dorsal i el xip es poden recollir el dissabte dia 2 de Juny de 17:00 a 20:00 hores o mateix dia de la cursa 3 de Juny de 7:00 a 8:30 o horaris que estableixi l’organització.

RECLAMACIONS:

 • L’ organització no acceptarà cap tipus de reclamació després de l’entrega de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova. Tanmateix es podran fer les reclamacions oportunes relacionades amb la competició al Director de cursa.
 • L’organització pot modificar el present reglament en qualsevol moment. Un cop feta la inscripció, s’acceptarà l’actual reglament o qualsevol modificació posterior.
  Sempre que es faci una modificació es notificarà al moment a la pàgina web de l’esdeveniment.

TRACTAMENT DE DADES I LA IMATGE:

 • Els participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies i vídeo que es puguin realitzar en el transcurs de la cursa.
 • Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.
 • Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat del Club Vallalta Trail i/o Runedia per la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre , de Protecció de dades de Caràcter Personal.
 • Es por exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit al club Vallalta Trail per correu electrònic (info@vallaltatrail.com).
 • L’organització de la cursa es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.