• Mesures excepcionals Covid-19

Degut a la situació actual de la Covid-19 la Vallalta Trail aplicarà totes les mesures que recomanin les autoritats competents. Dit això i degut a l’excepcionalitat del moment és possible que aquestes mesures puguin ser modificades segons les resolucions que estableixin les autoritats competents.

Així doncs, tant la participació com les franges d’edat dels participants, quedaran subjectes a aquestes resolucions si bé d’entrada no s’estableix cap limitació en aquests aspectes.

Els esportistes, entrenadors, tècnics, àrbitres i personal de l’organització han de seguir estrictament les pautes d’higiene personal, i de conducta social per evitar contagis.

No es recomana l’assistència de persones de risc als esdeveniments esportius. L’ús de mascareta és obligatori per tothom i en tot moment. Només els esportistes durant la prova se la podran treure, tot i això l’hauran de portar posada mentre estiguin als calaixos de sortida i immediatament un cop passin la línia d’arribada. Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals.

Les persones diagnosticades o malaltes per Covid-19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena. El distanciament de dos metres entre totes les persones intervinents s’ha de mantenir en tot moment. Fins i tot pels assistents com a públic. Si qualsevol dels intervinents en l’esdeveniment manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà d’abandonar l’esdeveniment o bé posar-se en mans del personal sanitari.

  • Mesures específiques durant la prova :

En tractar-se d’espais oberts l’organització haurà de garantir que el públic no interfereix en les zones delimitades per als esportistes, àrbitres, cronometrador.

El servei de guarda-roba es podrà oferir amb voluntaris proveïts de mascaretes i guants que garantiran les mesures d’higiene. La bossa del corredor s’haurà de posar dins d’una bossa d’escombraries, les quals no estaran en contacte entre elles. Els corredors podran fer el reconeixement del circuit o part d’ell si ho fan de forma individual. La zona de sortida haurà de ser tan amplia com sigui possible i s’aconsella fer calaixos de dos metres d’amplada i disposats en fileres, on es situaran els esportistes de manera que es garanteix la separació de dos metres abans de la sortida. Per evitar al màxim els avançaments els corredors se situaran pel temps estimat de finalització de la cursa. La sortida serà tots els corredors alhora mantenint la distància de seguretat entre ells i amb la mascareta posada. Els esportistes hauran de portar mascareta mentre estiguin als calaixos de sortida i només se la podran treure un cop iniciada la cursa. A l’arribada se la tornaran a posar un cop passada la línia d’arribada. Durant la cursa hi haurà avituallaments líquids i sòlids, a tal fi s’habilitaran zones on els tècnics avituallin al corredor, sempre de manera individual i sense intercanvi d’ampolles ni gots entre els esportistes.

Dues hores abans de l’esdeveniment esportiu l’organització haurà de disposar dels diferents espais muntants i perfectament delimitats.

No s’habilitaran espais comuns com poden ser vestidors i dutxes. Pel que fa als lavabos es desinfectaran diverses vegades mentre es desenvolupa la competició. No es podran instal·lar carpes de patrocinadors o fires de material que puguin donar lloc a aglomeracions de persones. No es podrà oferir servei de bar o càtering obert al públic, excepte si hi és legalment establert i sempre complint les consideracions legals d’aforament que les autoritats determinin. No es podran instal·lar parcs de jocs o activitats lúdiques dins l’espai on es desenvolupa l’esdeveniment esportiu.

El personal de l’organització, àrbitres hauran de passar un control de temperatura abans de l’esdeveniment. Totes les persones intervinents en l’esdeveniment que no siguin participants (organització, voluntaris, autoritats…) hauran d’haver omplert un formulari facilitat per l’organització a fi de garantir-ne la traçabilitat: