REGLAMENT VT2019

REGLAMENT DE LA CURSA VALLALTA TRAIL – TRANSPERFECT EDITION.

· El  fet de participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament, quedant els imprevists a criteri de l’organització.

· Tots els corredors tenen l’obligació de tenir l’estat físic i els coneixements teòrics i pràctics necessaris per la participació a la cursa, així com disposar del material i vestimenta adequat a l’època de l’any i el terreny.

· Hi haurà servei de guarda-roba i dutxes al pavelló municipal de Sant Iscle de Vallalta al costat de l’arc de la meta. El arc de sortida estarà el centre del poble a escassos 150 metres de pavelló.    

· El recorregut està degudament senyalitzat amb cintes situades en els arbres, guix al terra i/o cartells indicatius tal com de direcció, camí tallat o informatius del recorregut. En la cursa llarga de 24Km hi haurà 6 punts d’avituallament comptant amb el punt meta i a la curta de 10km hi haurà 2 punts d’avituallament comptant amb el punt meta. Aquest estaran estaran indicats a 200 metres abans.  

· L’organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’organització.

· L’organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es puguin derivar per la participació a la cursa.

· Els corredors es regiran per uns valors per tal de què sigui una cursa exemplar.

 • RESPECTE per a les persones, els altres corredors, membres de l’organització, públic i gent de les poblacions locals.
 • SOLIDARITAT, s’ajudarà a totes les persones que tinguin alguna dificultat o es trobin en perill.
 • ECO-RESPONSABILITAT, la cursa es realitzarà dins del Parc Natural del Montnegre i El Corredor i en molts casos per camins particulars.. Per tal de tenir el mínim impacte amb el medi, es seguirà estrictament el recorregut marcat per l’organització. Es recolliran les escombraries per tal de deixar el recorregut net i es respectarà la flora i fauna de la zona.

 

 • HORARIS:

· Cursa 10km: La sortida serà a les 8:45, amb un temps màxim de 2:45 Hores (De 8:45 a 11:30)

· Cursa 24km : La sortida serà a les 8:30, amb un temps màxim de 5:22 Hores (De 8:30 a 13:30)

· Els horaris es podran modificar per l’organització. Si algun corredor decideix continuar el recorregut un cop hagi sobrepassat el límit horari, ho farà sota la seva responsabilitat, entregant abans el dorsal a l’organització

· La sortida de la categoria masculí es farà simultàniament amb la de la categoria femenína.

· L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Igualment l’organització pot suspendre la cursa en cas de condicions meteorològiques molt desfavorables.

· El dorsal se haurà de dur en un lloc ben visible (pit, ventre, part de davant del camal superior, motxilla). En cap cas se haurà de portar tapat.

· La cursa estarà controlada mitjançant un xip. Per a registrar els punts de pas, els temps i que tots els participants hagin completat la cursa.

 

 • CATEGORIES I PREMIS: 

· Categoria Absoluta Femenina i Categoria Absoluta Masculina (A partir dels 14 anys en endavant). Trofeus als tres primers classificats.

· Categoria Veterans Femenina i Categoria Veterans Masculina (A partir dels 45 anys en endavant). Trofeus als tres primers classificats.

· Premi per tram.  «Velociraptor» de pujada i baixada. 

· Premi a l’últim Finisher de la cursa/Marxa curta i cursa Llarga. Trofeu a l’esforç.  

· Els premis de les distancia curta de 10Km seran entregats a les 12:00 hores i els de la distancia llarga de 24Km a les 13:00 hores,  conjuntament amb els premis del sorteig. 

 

 • INSCRIPCIONS:

· La inscripció es realitza a través de la web de la cursa http://www.vallaltatrail.com/inscripcions o per la web de Runedia.

· La inscripció te un cost de 18€ per la distancia llarga més 2 € per l’assegurança i 13€ per la distancia curta més 2€ per l’assegurança. (Els corredors federats no caldrà pagar el suplement de 2€ de l’assegurança sempre que presentin el carnet del Federat a la recollida de la inscripció)

· Xip inclòs en el preu a retornar a la finalització de la cursa. (En cas de no retornar el Xip hi haurà una sanció de 6€ per cobrir el cost de Xip).

· El Pagament de la inscripció inclou: samarreta tècnica SPORTY,  bossa del corredor, sorteig de premis, cronometratge amb Xip, assegurança medica, avituallaments, entrepà de botifarra o embotit i Trofeus els guanyadors i el  últim finishers de cada distancia.

· La inscripció es tancarà quan ho decideixi l’organització.

· El dorsal i la bossa del corredor es poden de recollir el dissabte dia 1 de 17:00 a 20:00 al Pavelló municipal de Sant Iscle de Vallalta. o el mateix dia de la cursa de 7:00 a 8:00 al Pavelló de Sant Iscle de Vallalta.  (El Xip només s’entregaran diumenge)

· L’edat mínima de participació és de 14 anys per la cursa de 24Km (caldrà que aportin l’autorització paterna/tutor el dia de la cursa).

· No hi ha edat mínima de participació per la cursa de 10Km (caldrà que aportin l’autorització paterna/tutor el dia de la cursa).

· Està prohibit corre amb qualsevol animal de companyia o acompanyat d’una persona no inscrita en la cursa.  

 

 • DEVOLUCIONS i CANVIS DE DORSAL:

· Tens dret a la devolució de l’import íntegre sense preguntes ni justificants si demanes la devolució abans del 12 de maig.

· A partir del 13 i fins el 31 de Maig si no pots venir per qualsevol causa i ens ho notifiques et guardem la inscripció per la propera edició.

· A Partir del dia 1 de Juny,  NO es retornant els diners.

· Canvis de dorsal,  si no pots assistir o vols cedir el dorsal pots fer el canvi de nom fins el dia 31 sense cap cost.  

 • MATERIAL RECOMANAT:

· L’organització no obliga a portar cap material específic, però degut a l’estació del any recomana els següent material.

# Gorra, Buff o similar, per portar el cap tapat.
# Crema Solar. 
# Telèfon mòbil.
# dipòsit d’aigua de 500ml tipus Camelbak o Bidons.

 • MOTIUS DESQUALIFICACIÓ:

· Finalitzar la prova més tard del horari límit. Cursa 10km: 2:45 Hores (De 8:45 a 11:30) – Cursa 24km : 5:00 Hores (De 8:30 a 13:30)

· Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris.

· No portar el dorsal de forma visible o manipulat.

· Fer servir ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).

· Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyia (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).

· Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).

· Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització, voluntaris o participants de la cursa.

· L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la ruta i la ubicació dels llocs de socors i avituallaments, modificar límits horaris i fins hi tot aturar l’esdeveniment el temps necessari sense previ avís. Si el clima és molt desfavorable, l’inici podrà ser posposat o delatant unes hores.

 

 • RECLAMACIONS:

· L’organització no acceptarà cap tipus de reclamació després de l’entrega de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova. Tanmateix es podran fer les reclamacions oportuns relacionades amb la competició al Director de cursa.

· L’organització pot modificar el present reglament en qualsevol moment. Un cop feta la inscripció, s’acceptarà l’actual reglament o qualsevol modificació posterior.

· Sempre que es faci una modificació es notificarà al moment a la pàgina web de l’esdeveniment.

 

 • TRACTAMENT DE DADES I LA IMATGE:

· Els participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies i vídeo que es puguin realitzar en el transcurs de la cursa.

· Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

· Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat del Club Vallalta Trail i/o Runedia per la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre , de Protecció de dades de Caràcter Personal.

· Es por exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit al club Vallalta Trail per correu electrònic info@vallaltatrail.com.

· L’organització de la cursa es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.